Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

14. Frågestund (frågor till rådet)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B7-0454/2010).

Fråga 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Funktionshindrade personer och Europa 2020-strategin.

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Budgetanpassningen och den privata skulden.

Olivier Chastel besvarade frågan samt en följdfråga från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Fråga 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Omarbetning av det transeuropeiska transportnätet.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis och Janusz Władysław Zemke.

Fråga 4 (Georgios Papanikolaou): Utvärdering av den öppna samordningsmetoden.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papanikolaou och Vilija Blinkevičiūtė.

Fråga 5 (Nikolaos Chountis): Samförståndsavtal mellan Grekland, EU och Internationella valutafonden samt galopperande inflation.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Nikolaos Chountis och Georgios Papanikolaou.

Fråga 6 (Laima Liucija Andrikienė): Belgiska ordförandeskapets prioriteringar avseende FN och dess organ.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Laima Liucija Andrikienė och Paul Rübig.

Fråga 7 (Liam Aylward): Ökad biologisk mångfald i EU.

Olivier Chastel besvarade frågan samt en följdfråga från Liam Aylward.

Fråga 8 (Mairead McGuinness): Informella mötet i rådet (jordbruk), september 2010.

Olivier Chastel besvarade frågan samt följdfrågor från Mairead McGuinness, Paul Rübig och Liam Aylward.

Fråga 9 (Ryszard Czarnecki): Utsikterna för en anslutning till EU av länderna på Balkan.

Olivier Chastel besvarade frågan samt en följdfråga från Ryszard Czarnecki.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy