Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2776(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0096/2010

Ingivna texter :

O-0096/2010

Debatter :

PV 08/09/2010 - 15
CRE 08/09/2010 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

15. Fri rörlighet för arbetstagare – tillfälliga begränsningar för rumänska och bulgariska medborgare på Europeiska unionens arbetsmarknad (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0096/2010) från Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella och Jutta Steinruck för S&D-gruppen, till kommissionen: Fri rörlighet för arbetstagare - tillfälliga begränsningar för de rumänska och bulgariska medborgarna på Europeiska unionens arbetsmarknad (B7-0455/2010)

Rovana Plumb utvecklade den muntliga frågan.

John Dalli (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Ivailo Kalfin för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly och Peter Jahr.

Talare: John Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy