Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. september 2010 - Strasbourg

16. Produkter fra klonede dyr i fødevarekæden (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Produkter fra klonede dyr i fødevarekæden

John Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen, George Lyon for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux og Kriton Arsenis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira og Anna Záborská.

John Dalli tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik