Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg

16. Kloonatuista eläimistä saatavat tuotteet elintarvikeketjussa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Kloonatuista eläimistä saatavat tuotteet elintarvikeketjussa

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux ja Kriton Arsenis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira ja Anna Záborská.

John Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö