Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 8 d. - Strasbūras

16. Iš klonuotų gyvūnų pagaminti produktai maisto grandinėje (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Iš klonuotų gyvūnų pagaminti produktai maisto grandinėje

John Dalli (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos S&D frakcijos vardu, George Lyon ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux ir Kriton Arsenis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira ir Anna Záborská.

Kalbėjo John Dalli.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika