Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 8. septembris - Strasbūra

16. No klonētiem dzīvniekiem iegūtu produktu nonākšana pārtikas ķēdē (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: No klonētiem dzīvniekiem iegūtu produktu nonākšana pārtikas ķēdē.

John Dalli (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos S&D grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux un Kriton Arsenis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira un Anna Záborská.

Uzstājās John Dalli.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika