Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 września 2010 r. - Strasburg

16. Produkty ze sklonowanych zwierząt w łańcuchu żywnościowym (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Produkty ze sklonowanych zwierząt w łańcuchu żywnościowym

John Dalli (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Luis Manuel Capoulas Santos w imieniu grupy S&D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux i Kriton Arsenis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira i Anna Záborská.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności