Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg

16. Produkter från klonade djur i livsmedelskedjan (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Produkter från klonade djur i livsmedelskedjan

John Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux och Kriton Arsenis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira och Anna Záborská.

Talare: John Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy