Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2781(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0097/2010

Ingivna texter :

O-0097/2010

Debatter :

PV 08/09/2010 - 17
CRE 08/09/2010 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg

17. Europeiska potatisstärkelsesektorn efter 2012 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0097/2010) från Esther de Lange och Albert Deß för PPE-gruppen, Thijs Berman och Jo Leinen för S&D-gruppen, till kommissionen: Europeiska potatisstärkelsesektorn efter 2012 (B7-0456/2010)

Esther de Lange och Thijs Berman utvecklade den muntliga frågan.

John Dalli (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Peter Jahr för PPE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger och Seán Kelly.

Talare: John Dalli och Esther de Lange.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy