Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των επιτροπών
 3.Συμπεράσματα του ειδικού Συμβουλίου ECOFIN της 7ης Σεπτεμβρίου (συζήτηση)
 4.Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς ***II (συζήτηση)
 5.Τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης(ACTA) (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς ***II (ψηφοφορία)
  
6.2.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
6.3.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Εξαγωγές όπλων (συζήτηση)
 12.Νομοσχέδιο για τις ισραηλινές ΜΚΟ (συζήτηση)
 13.Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων – προσωρινοί περιορισμοί που αφορούν Ρουμάνους και Βούλγαρους πολίτες στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 16.Προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα στην διατροφική αλυσίδα (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκός τομέας αμύλου γεωμήλων μετά το 2012 (συζήτηση)
 18.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1140 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (150 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (159 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (801 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (257 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (454 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (852 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου