Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 8. september 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi komisjonide koosseis
 3.Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 7. septembri erakorralise kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse ***II (arutelu)
 5.Käimasolevad läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu (ACTA) üle (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse ***II (hääletus)
  
6.2.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  
6.3.Inimõiguste olukord Iraanis ning eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Presidentuuri teadaanne
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Relvaeksport (arutelu)
 12.Iisraeli valitsusväliseid organisatsioone käsitlev seaduseelnõu (arutelu)
 13.Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Töötajate vaba liikumine ning ajutised piirangud Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes Euroopa Liidu tööturul (arutelu)
 16.Kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas (arutelu)
 17.ELi kartulitärklise sektor pärast 2012. aastat (arutelu)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (171 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1140 kb) 
 
Protokoll (140 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (137 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (785 kb) 
 
Protokoll (226 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (343 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (764 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika