Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 8 september 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling commissies
 3.Conclusies van de buitengewone Raad ECOFIN van 7 september (debat)
 4.Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***II (debat)
 5.Lopende onderhandelingen over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***II (stemming)
  6.2.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  6.3.De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Mededeling van de Voorzitter
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Wapenexport (debat)
 12.Wetsontwerp Israëlische NGO's (debat)
 13.De situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Vrij verkeer van werknemers - tijdelijke restricties voor Roemeense en Bulgaarse onderdanen op de arbeidsmarkt van de Europese Unie (debat)
 16.Producten van gekloonde dieren in de voedselketen (debat)
 17.Europese aardappelzetmeelsector na 2012 (debat)
 18.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (177 kb) Presentielijst (62 kb)    Hoofdelijke stemming (1140 kb) 
 
Notulen (144 kb) Presentielijst (24 kb) Uitslag van de stemming (148 kb) Hoofdelijke stemming (786 kb) 
 
Notulen (240 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (259 kb) Hoofdelijke stemming (762 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid