Indiċi 
Minuti
PDF 245kWORD 145k
L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-kumitati
 3.Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill ECOFIN tas-7 ta' Settembru (dibattitu)
 4.Il-protezzjoni tal-annimali użati għal raġunijiet xjentifiċi ***II (dibattitu)
 5.Negozjati li għaddejjin dwar il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA) (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Il-protezzjoni tal-annimali użati għal raġunijiet xjentifiċi ***II (votazzjoni)
  6.2.Il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (votazzjoni)
  6.3.Id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani u ta' Zahra Bahrami (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Corrections et intentions de vote
 9.Avviż mill-Presidenza
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.L-esportazzjoni ta' armi (dibattitu)
 12.Abbozz ta' liġi dwar l-NGOs Iżraeljani (dibattitu)
 13.Is-sitwazzjoni tax-Xmara Ġordan, b'mod partikolari tan-naħa t'isfel tax-Xmara Ġordan (dibattitu)
 14.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 15.Il-moviment ħieles tal-ħaddiema - restrizzjonijiet temporanji li jaffettwaw liċ-ċittadini Bulgari u Rumeni fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 16.Prodotti minn annimali kklonati fil-katina tal-ikel (dibattitu)
 17.Is-settur tal-UE tal-lamtu tal-patata wara l-2012 (dibattitu)
 18.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Grupp S&D:

Kumitat AGRI: Sergio Gutiérrez Prieto minflok Miguel Angel Martínez Martínez

Kumitat Speċjali għall-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali: Antolín Sánchez Presedo

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


3. Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill ECOFIN tas-7 ta' Settembru (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill ECOFIN tas-7 ta' Settembru

Didier Reynders (President fil-kariga tal-Kunsill) u Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner u Liem Hoang Ngoc.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo u Liisa Jaakonsaari.

Tkellmu: Michel Barnier u Didier Reynders.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Il-protezzjoni tal-annimali użati għal raġunijiet xjentifiċi ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari fir-rigward tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal għanijiet xjentifiċi [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Herbert Dorfmann f'isem il-Grupp PPE, Daciana Octavia Sârbu f'isem il-Grupp S&D, Marit Paulsen f'isem il-Grupp ALDE, Jill Evans f'isem il-Grupp Verts/ALE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Giancarlo Scottà f'isem il-Grupp EFD.

PRESIDENZA: Stavros LAMBRINIDIS
Viċi President

Tkellmu: Mike Nattrass Membru mhux affiljat, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini u Elisabetta Gardini.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig u Elisabeth Köstinger.

Tkellmu: John Dalli u Elisabeth Jeggle.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal- Minuti ta' 8.9.2010.


5. Negozjati li għaddejjin dwar il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Negozjati li għaddejjin dwar il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA)

Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Kader Arif f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, u Angelika Werthmann Membru mhux affiljata.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser u Christian Engström.

Tkellem Karel De Gucht.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 12.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)


PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Il-protezzjoni tal-annimali użati għal raġunijiet xjentifiċi ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari fir-rigward tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal għanijiet xjentifiċi [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Maġġoranza kwalifikata)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P7_TA(2010)0308)

Interventi qabel il-votazzjoni
Sonia Alfano biex titlob li r-rakkomandazzjoni tiġi riferuta lura lill-Kumitat, skont l-Artikolu 175, paragrafu 2, tar-Regoli ta' Proċedura; Jill Evans f'isem il-Grupp Verts/ALE, favur it-talba, Paolo De Castro, President tal-Kumitat AGRI, kif ukoll Elisabeth Jeggle, rapporteur, kontra t-talba, u Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex tiċċara l-pożizzjoni tal-grupp tagħha.

Il-Parlament ma laqax din it-talba.

Interventi wara l-votazzjoniInterventi wara l-votazzjoni
Mário David u Nicole Sinclaire dwar is-sistema tal-posta elettronika.


6.2. Il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri: It-Tieni Parti tal-Linji Gwida Integrati tal-Istrateġija Ewropa 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata hekk kif emendata (P7_TA(2010)0309)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottat (P7_TA(2010)0309)

Interventi

Wara l-votazzjoni, Olle Ludvigsson li ġibed l-attenzjoni li kien hemm żball fil-verżjoni Svediża tal-emenda 48 u Jutta Steinruck li talbet lill-Kunsill biex iqis il-vot li esprima l-Parlament.


6.3. Id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani u ta' Zahra Bahrami (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Settembru 2010 (punt 18 tal- Minuti ta' 6.9.2010).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 7 ta' Settembru 2010 (punt 10 tal- Minuti ta' 7.9.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 u B7-0501/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0494/2010

(flok B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 u B7-0501/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska u Sławomir Witold Nitras f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano u Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat u Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL

Fiorello Provera u Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD

Adottata (P7_TA(2010)0310)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Mario Mauro, biex jitlob li l-votazzjoni finali ssir permezz ta' sejħa tal-ismijiet.

Il-Parlament approva din t-talba.

Richard Howitt, biex jitlob li l-proċedura ta' votazzjoni permezz ta' sejħa tal-ismijiet tiġi applikata wkoll għall-Paragrafu 7 u għaċ-Ċitazzjoni 5 tat-test.

B'segwitu għall-oġġezzjonijiet li tqajmu, din it-tieni talba ma ntlaqgħatx.


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki u Sirpa Pietikäinen

Rapport Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan u Syed Kamall

Id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani u ta' Zahra Bahrami - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall u Daniel Hannan


8. Corrections et intentions de vote

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer indika li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma kienx ħadem waqt il-votazzjonijiet għar-rakkomandazzjoni Elisabeth Jeggle .(A7-0230/2010) u r-rapport Csaba Őry (A7-0235/2010).

Véronique De Keyser indikat li l-apparat tal-votazzjoni tagħha ma kienx ħadem waqt il-votazzjoni għal proposta għal riżoluzzjoni komuni RC-B7-0494/2010.

John Attard-Montalto indika li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx tajjeb.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.10 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

9. Avviż mill-Presidenza

Il-President għarraf li l-Ministru Iranjan għall-Affarijiet Barranin ħabbar li l-kundanna tal-mewt ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani ġiet sospiża.

Il-President emfasizza li jeħtieġ li tkompli l-insistenza li jkun hemm reviżjoni tal-proċess u li l-Parlament se jkompli jiddefendi d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja kollha.


10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Sonia Alfano kienet preżenti fil-25 ta' Marzu 2010 iżda isimha ma jidhirx fuq il-lista ta' dawk preżenti..


11. L-esportazzjoni ta' armi (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0076/2010) mressqa minn Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, lill-Kunsill: Politika barranija u ta' sigurtà komuni (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman f'isem il-Grupp EFD, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Charles Tannock, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam u Krzysztof Lisek.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke u Katarína Neveďalová.

Tkellem Olivier Chastel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Tkellem Frédérique Ries dwar is-sospensjoni tal-kundanna tal-mewt ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani.


12. Abbozz ta' liġi dwar l-NGOs Iżraeljani (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0046/2010) mressqa minn Franziska Katharina Brantner u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford u Leonidas Donskis f'isem il-Grupp ALDE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Abbozz ta' liġi dwar NGOs Iżraeljani (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat għamlu l-mistoqsija bi tweġiba orali.

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Hans-Gert Pöttering f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE, Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Stavros LAMBRINIDIS
Viċi President

Tkellmu: Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, li wieġbet ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, li wieġeb ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Bastiaan Belder, Frédérique Ries, li wieġeb ukoll għal mistoqsija “karta blu” ta' Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec u Zoran Thaler.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl u Alexandra Thein.

Tkellem Štefan Füle.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Is-sitwazzjoni tax-Xmara Ġordan, b'mod partikolari tan-naħa t'isfel tax-Xmara Ġordan (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0092/2010) mressqa minn Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen u Adrian Severin f'isem il-Grupp S&D, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec u Corina Creţu, lill-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni tax-Xmara Ġordan, b'mod partikolari tan-naħa t'isfel tax-Xmara Ġordan e (B7-0452/2010)

Paolo De Castro għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová u Richard Howitt.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser u Mariya Nedelcheva.

Tkellem Štefan Füle.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen u Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tax-Xmara Ġordan b’attenzjoni speċjali għall-inħawi tan-naħa ta’ isfel tax-Xmara Ġordan (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza u Raimon Obiols f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tax-Xmara Ġordan b'attenzjoni speċjali għall-inħawi tan-naħa ta' isfel tax-Xmara Ġordan (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides u Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tax-Xmara Ġordan b’attenzjoni speċjali għall-inħawi tan-naħa ta’ isfel tax-Xmara Ġordan (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric u Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tax-Xmara Ġordan b’attenzjoni speċjali għall-inħawi tan-naħa ta’ isfel tax-Xmara Ġordan (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tax-xmara Ġordan (B7-0488/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal- Minuti ta' 9.9.2010.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 17.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
18.00)


PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

14. Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B7-0454/2010).

Mistoqsija 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Il-persuni b'diżabilità u l-istrateġija Ewropa 2020.

Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke u Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Aġġustament baġitarju u dejn privat.

Olivier Chastel wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Mistoqsija 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Evalwazzjoni mill-ġdid tan-netwerk TEN-T.

Olivier Chastel wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis u Janusz Władysław Zemke.

Mistoqsija 4 (Georgios Papanikolaou): Evalwazzjoni tal-Metodu Miftuħ ta' Koordinament.

Olivier Chastel wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Georgios Papanikolaou u Vilija Blinkevičiūtė.

Mistoqsija 5 (Nikolaos Chountis): Il-Memorandum ta' Ftehim konkluż mill-Greċja mal-UE u mal-IMF u l-inflazzjoni li dejjem qed tispara 'l fuq..

Olivier Chastel wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Nikolaos Chountis u Georgios Papanikolaou.

Mistoqsija 6 (Laima Liucija Andrikienė): Il-prijoritajiet tal-Presidenza Belġjana rigward in-Nazzjonijiet Uniti u l-korpi tan-NU.

Olivier Chastel wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Laima Liucija Andrikienė u Paul Rübig.

Mistoqsija 7 (Liam Aylward): It-tisħiħ tal-bijodiversità fl-UE.

Olivier Chastel wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Liam Aylward.

Mistoqsija 8 (Mairead McGuinness): Kunsill Informali dwar l-Agrikoltura, Settembru 2010.

Olivier Chastel wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Mairead McGuinness, Paul Rübig u Liam Aylward.

Mistoqsija 9 (Ryszard Czarnecki): Il-perspettiva għall-adeżjoni tal-pajjiżi Baltiċi mal-UE.

Olivier Chastel wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Ryszard Czarnecki.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin għall-mistoqsijiet riżervat għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.00 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

15. Il-moviment ħieles tal-ħaddiema - restrizzjonijiet temporanji li jaffettwaw liċ-ċittadini Bulgari u Rumeni fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0096/2010) mressqa minn Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella u Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Moviment ħieles tal-ħaddiema - restrizzjonijiet temporanji li jolqtu ċ-ċittadini Rumeni u Bulgari fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea (B7-0455/2010)

Rovana Plumb għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

John Dalli (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE, Ivailo Kalfin f'isem il-Grupp S&D, Adina-Ioana Vălean f'isem il-Grupp ALDE, Rui Tavares f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan u Corina Creţu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly u Peter Jahr.

Tkellem John Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Prodotti minn annimali kklonati fil-katina tal-ikel (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Prodotti minn annimali kklonati fil-katina tal-ikel

John Dalli (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, Luis Manuel Capoulas Santos f'isem il-Grupp S&D, George Lyon f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR, Kartika Tamara Liotard f'isem il-Grupp GUE/NGL, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux u Kriton Arsenis.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira u Anna Záborská.

Tkellem John Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Is-settur tal-UE tal-lamtu tal-patata wara l-2012 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0097/2010) mressqa minn Esther de Lange u Albert Deß f'isem il-Grupp PPE, Thijs Berman u Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Is-settur tal-lamtu tal-patata tal-UE wara l-2012 (B7-0456/2010)

Esther de Lange u Thijs Berman għamlu l-mistoqsija bi tweġiba orali.

John Dalli (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Peter Jahr f'isem il-Grupp PPE, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, u Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger u Seán Kelly.

Tkellmu John Dalli u Esther de Lange.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju li ġejjin:

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - skadenza: 07/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni domestiċi tal-ħasil tal-platti (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - skadenza: 07/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda l-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - skadenza: 09/10/2010)
irreferut responsabbli: JURI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. li jistabbilixxi, skont id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, regoli fir-rigward tat-tikkettar li jindika l-kapaċità tal-batteriji u l-akkumulaturi sekondarji (jistgħu jiġu ċċarġjati mill-ġdid) li jistgħu jinġarru u tal-karozzi (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - skadenza: 17/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni.../…/UE ta' … li temenda d-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' prodotti relatati mad-difiża (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - skadenza: 07/10/2010)
irreferut responsabbli: IMCO
opinjoni: AFET

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità relatata mas-subsistema tal-'enerġija' tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - skadenza: 13/10/2010)
irreferut responsabbli: TRAN

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema tal-"infrastruttura" tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - skadenza: 13/10/2010)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jimplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interoperabbiltà tas-settijiet ta' dejta u servizzi ġeografiċi (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - skadenza: 07/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 976/2009 fir-rigward ta' servizzi ta' tniżżil u servizzi ta' trasformazzjoni (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - skadenza: 07/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ta' dwar l-awtorizzazzjoni u ċ-ċaħda tal-awtorizzazzjoni ta' ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa fuq il-prodotti tal-ikel u li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ta' li ma jagħtix kunsens li tiġi awtorizzata stqarrija għas-saħħa li tirrigwarda l-ikel, għajr dak li jirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard u ta' riskju għall-iżvilupp u għas-saħħa tat-tfal (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar moduli għall-proċeduri għal valutazzjoni ta' konformità, adattezza għall-użu, u verifika tal-KE li għandhom jintużaw fl-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi għal Interoperabbiltà adottati skont id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - skadenza: 20/10/2010)
irreferut responsabbli: TRAN

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ […] dwar l-iffissar ta' kriterji għall-użu ta' metodi teknoloġiċi minn trasportaturi tal-gass naturali likwifikat, bħala alternattiva għall-użu ta' karburanti għal użu marittimu b'kontenut ta' kubrit baxx li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 4b tad-Direttiva 1999/32/KE tas-26 ta' April 1999 (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - skadenza: 07/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ta' li jemenda l-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-listi ta' testijiet rapidi (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjonijiet 2006/920/KE u 2008/231/KE dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema "Operazzjoni u Ġestjoni tat-Traffiku" tas-sistemi ferrovjarji trans-Ewropej konvenzjonali u ta' veloċità għolja (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - skadenza: 07/10/2010)
irreferut responsabbli: TRAN

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda l-Kapitolu 3 tal-Anness 1 għar-Regolament (KE) Nru 715/2009 dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: ITRE

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' li tikkonċerna kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-programm ta' monitoraġġ ikkoordinat dwar il-prevalenza tal-Listeria monocytogenes f'ċertu ikel lest biex jittiekel li jrid jitwettaq fl-Istati Membri (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - skadenza: 24/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. ta' … dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta' apparat għall-irmunkar tal-vetturi motorizzati u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - skadenza: 09/10/2010)
irreferut responsabbli: IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. ta' … dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni għall-ispazju għall-immuntar u l-iffissar ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni fuq wara fuq vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - skadenza: 09/10/2010)
irreferut responsabbli: IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. ta' … dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-parafangi tal-vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers u s-sistemi tagħhom, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għalihom (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - skadenza: 09/10/2010)
irreferut responsabbli: IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' … dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sistemi tal-wajper u tal-washer tal-windskrin ta' ċerti vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi destinati għalihom (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - skadenza: 09/10/2010)
irreferut responsabbli: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' dwar l-għażla taż-żmien, l-amministrazzjoni u aspetti oħra ta' rkantar ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra fil-Komunità (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - skadenza: 23/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru .../2010 ta' […] li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru [ajrunavigabbiltà] ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - skadenza: 07/10/2010)
irreferut responsabbli: TRAN

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ta' li jemenda l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 dwar it-tolleranzi permessi għat-tikkettjar tal-kompożizzjoni ta' oġġetti tal-għalf jew għalf kompost kif imsemmi fl-Artikolu 11(5) (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' li temenda l-Anness II tad-Deċiżjoni 2009/861/KE dwar miżuri tranżitorji skont ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ipproċessar ta' ħalib nej mhux konformi f’ċerti stabbilimenti tal-ipproċessar tal-ħalib fil-Bulgarija (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ../…/UE ta' […] li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex testendi l-inklużjoni fl-Anness I għaliha tas-sustanza attiva tad-diossidu tal-karbonju għall-prodotti tat-tip 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ../…/UE ta' […] li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex il-metoflutrin ikun inkluż bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ../…/UE ta' […] li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi l-spinosad bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ […] dwar in-nuqqas ta' inklużjoni ta' ċerti sustanzi fl-Anness I, IA jew IB għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - skadenza: 08/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (KE) li jemenda r-Regolament (UE) Nru ../2010 li jimplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interoperabilità ta' settijiet ta' dejta u servizzi spazjali (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - skadenza: 18/11/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni tas-sikurezza ferrovjarja (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - skadenza: 23/10/2010)
irreferut responsabbli: TRAN

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex jinkisbu ċertifikati tas-sikurezza ferrovjarja (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - skadenza: 23/10/2010)
irreferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. ta' […] li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati għall-applikazzjoni għal deroga mill-miri speċifiċi tal-emissjonijiet tas-CO2 skont l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - skadenza: 09/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE

- Abbozz regolament tal-Kummissjoni ta' li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi tar-residwi għal aċekinoċil, bentażon, karbendażim, ċiflutrin, fenamidon, fenażakwin, flonikamid, flutrijafol, imidakloprid, ioxinil, metkonażol, protijokonażol, tebufenożid u tijofanat metil fi jew fuq ċerti prodotti (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - skadenza: 24/09/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ta' li temenda l-Annessi tal-Parlament Ewropew u tad-Direttiva tal-Kunsill 95/2/KE dwar addittivi tal-ikel għajr kuluri u ħlewwiet (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - skadenza: 10/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ta' li temenda d-Direttiva 2008/84/KE li tispeċifika l-kriterji tal-purità rigward l-addittivi tal-ikel apparti l-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - skadenza: 10/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni ta' dwar l-adattament għall-progress tekniku tal-Anness III għad-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-limitazzjoni ta' emissjonijiet ta' komposti organiċi volatili (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - skadenza: 14/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropewu tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2011 ta' fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar il-kundizzjonijiet tad-djar (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - skadenza: 23/10/2010)
irreferut responsabbli: EMPL

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ta' li ma jagħtix kunsens li tiġi awtorizzata dikjarazzjoni għas-saħħa li tirrigwarda l-ikel, għajr dawk li jirreferu għal tnaqqis ta' riskju ta' mard u ta' riskju għall-iżvilupp u għas-saħħa tat-tfal (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - skadenza: 26/11/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ta' li jirrifjuta li jiġu awtorizzati ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa li saru fuq ikel u li jirreferu għal tnaqqis ta' riskju ta' mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - skadenza: 26/11/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda, bil-għan li jadattah għall-progress tekniku, ir-Regolament (KE) Nru 440/2008 li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - skadenza: 23/10/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' li temenda d-Deċiżjoni 2003/322/KE fir-rigward ta' ċerti speċijiet ta' għasafar nekrofagi fl-Italja u l-Greċja li jistgħu jintemgħu ċerti prodotti sekondarji tal-annimali (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - skadenza: 30/11/2010)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Direttiva tal-Kummissjoni ta' [data] li temenda, bl-iskop li tkun adattata għall-progress tekniku, id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - skadenza: 21/11/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' […] li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1055/2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' kriterji tal-kwalità u rappurtar tal-kwalità għall-istatistiċi ta' bilanċ tal-pagamenti (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - skadenza: 03/12/2010)
irreferut responsabbli: INTA
opinjoni: ECON

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi formola armonizzata għar-rapporti f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 336/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-Amministrazzjoni tas-Sigurtà fi ħdan il-Komunità u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3051/95 (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - skadenza: 01/12/2010)
irreferut responsabbli: TRAN


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 446.327/OJJE).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.20.

Klaus Welle

Diana Wallis

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza