Index 
Proces-verbal
PDF 239kWORD 148k
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa comisiilor
 3.Concluziile reuniunii speciale a Consiliului ECOFIN din 7 septembrie (dezbatere)
 4.Protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ***II (dezbatere)
 5.Negocierile în curs privind Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ***II (vot)
  6.2.Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  6.3.Drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani şi al lui Zahra Bahrami (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Comunicarea Preşedintelui
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Exporturile de arme (dezbatere)
 12.Proiect de lege privind ONG-urile israeliene (dezbatere)
 13.Situaţia râului Iordan şi, în special, a zonei Iordanului inferior (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 15.Libera circulaţie a lucrătorilor - restricţii temporare care afectează cetăţenii români şi bulgari pe piaţa forţei de muncă din Uniunea Europeană (dezbatere)
 16.Produse obţinute din animale clonate în lanţul alimentar (dezbatere)
 17.Sectorul amidonului de cartofi în UE după 2012 (dezbatere)
 18.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Componenţa comisiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului S&D următoarele solicitări de numire:

Comisia AGRI: Sergio Gutiérrez Prieto, care îl înlocuieşte pe Miguel Angel Martínez Martínez

Comisia specială privind criza financiară, economică şi socială: Antolín Sánchez Presedo

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


3. Concluziile reuniunii speciale a Consiliului ECOFIN din 7 septembrie (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Concluziile reuniunii speciale a Consiliului ECOFIN din 7 septembrie

Didier Reynders (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Peter Martin, neafiliat, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner şi Liem Hoang Ngoc.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo şi Liisa Jaakonsaari.

Au intervenit: Michel Barnier şi Didier Reynders.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Daciana Octavia Sârbu, în numele Grupului S&D, Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, şi Giancarlo Scottà, în numele Grupului EFD.

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Mike Nattrass, neafiliat, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini şi Elisabetta Gardini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig şi Elisabeth Köstinger.

Au intervenit: John Dalli şi Elisabeth Jeggle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 8.9.2010.


5. Negocierile în curs privind Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Negocierile în curs privind Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA)

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Kader Arif, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, şi Angelika Werthmann, neafiliată.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser şi Christian Engström.

A intervenit Karel De Gucht.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa, suspendată la 12.00 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)


A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0308)

Intervenţii înaintea votării:

Sonia Alfano, pentru a cere retrimiterea la comisie a recomandării, în temeiul articolului 175 alineatul (2) din Regulamenutl de procedură; Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, în favoarea cererii, Paolo De Castro, preşedintele Comisiei AGRI, precum şi Elisabeth Jeggle, raportoare, împotriva cererii, şi Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a preciza poziţia grupului său.

Parlamentul a respins cererea.

Intervenţii după votare:

Mário David şi Nicole Sinclaire, referitor la sistemul poştei electronice.


6.2. Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre: Partea a II-a a Orientărilor integrate Europa 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0309)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0309)

Intervenţii

După votare, Olle Ludvigsson, care a semnalat o eroare în versiunea suedeză a amendamentului 48 şi Jutta Steinruck, care a invitat Consiliul să ia în considerare votul exprimat de Parlament.


6.3. Drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani şi al lui Zahra Bahrami (vot)

Dezbaterea a avut loc la 6 septembrie 2010 (punctul 18 al PV din 6.9.2010).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 7 septembrie 2010 (punctul 10 al PV din 7.9.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 şi B7-0501/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0494/2010

(care înlocuieşte B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 şi B7-0501/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Sławomir Witold Nitras, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL

Fiorello Provera şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0310)

Intervenţii

Înaintea votării, Mario Mauro, pentru a solicita ca votul final să fie prin apel nominal.

Parlamentul a aprobat cererea.

Richard Howitt, pentru a solicita ca procedura de vot prin apel nominal să fie aplicată şi pentru punctul 7 şi referirea 5 din text.

În urma obiecţiilor exprimate, nu s-a dat curs celei de-a doua solicitări.


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki şi Sirpa Pietikäinen

Raport Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Situaţia drepturilor omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani şi cel al Zahrei Bahrami - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall şi Daniel Hannan


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat la votarea recomandării Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010) şi a raportului Csaba Őry (A7-0235/2010).

Véronique De Keyser a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat la votarea propunerii comune de rezoluţie RC-B7-0494/2010.

John Attard-Montalto a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat corect.


(Şedinţa, suspendată la 13.10, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

9. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a comunicat că ministrul iranian al afacerilor externe ar fi anunţat suspendarea condamnării la moarte a lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

Preşedintele a subliniat că trebuie să se insiste pentru ca procesul să fie revizuit şi că Parlamentul European va continua să apere drepturile omului oriunde în lume.


10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Sonia Alfano a fost prezentă pe 25 martie 2010, dar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.


11. Exporturile de arme (dezbatere)

Întrebare orală (O-0076/2010) adresată de Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, Consiliului: Politica externă și de securitate comună (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš a dezvoltat întrebarea orală.

Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tipul „cartonaş albastru”, adresată de Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, în numele Grupului EFD, Andrew Henry William Brons, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tipul „cartonaş albastru”, adresată de de Charles Tannock, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam şi Krzysztof Lisek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke şi Katarína Neveďalová.

A intervenit Olivier Chastel.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Frédérique Ries cu privire la suspendarea condamnării lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani.


12. Proiect de lege privind ONG-urile israeliene (dezbatere)

Întrebare orală (O-0046/2010) adresată de Franziska Katharina Brantner şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford şi Leonidas Donskis, în numele Grupului ALDE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Proiectul de lege privind ONG-urile israeliene (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat au dezvoltat întrebarea orală.

Štefan Füle (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Hans-Gert Pöttering, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, şi Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, care a răspuns la o întrebare de tip „cartonaş albastru” adresată de Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” adresată de Bastiaan Belder, Frédérique Ries, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” adresată de Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec şi Zoran Thaler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl şi Alexandra Thein.

A intervenit Štefan Füle.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Situaţia râului Iordan şi, în special, a zonei Iordanului inferior (dezbatere)

Întrebare orală (O-0092/2010) adresată de Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen şi Adrian Severin, în numele Grupului S&D, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec şi Corina Creţu, Comisiei: Situaţia râului Iordan şi, în special, a zonei Iordanului inferior (B7-0452/2010)

Paolo De Castro a dezvoltat întrebarea orală.

Štefan Füle (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová şi Richard Howitt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser şi Mariya Nedelcheva.

A intervenit Štefan Füle.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen şi Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului inferior (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza şi Raimon Obiols, în numele Grupului S&D, referitoare la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului inferior (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides şi Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, referitoare la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului inferior (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului inferior (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia râului Iordan (B7-0488/2010).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 9.9.2010.

(Şedinţa, suspendată la 17.55 în aşteptarea timpului afectat întrebărilor, a fost reluată la 18.00)


A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

14. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Consiliului (B7-0454/2010).

Întrebarea 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Persoanele cu handicap și strategia Europa 2020.

Olivier Chastel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke şi Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Ajustarea fiscală şi datoria privată.

Olivier Chastel a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Întrebarea 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Revizuirea rețelei TEN-T.

Olivier Chastel a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis şi Janusz Władysław Zemke.

Întrebarea 4 (Georgios Papanikolaou): Evaluarea metodei deschise de coordonare.

Olivier Chastel a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papanikolaou şi Vilija Blinkevičiūtė.

Întrebarea 5 (Nikolaos Chountis): Memorandum de înţelegere încheiat de Grecia cu UE şi FMI privind creşterea vertiginoasă a inflaţiei.

Olivier Chastel a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Nikolaos Chountis şi Georgios Papanikolaou.

Întrebarea 6 (Laima Liucija Andrikienė): Prioritățile Președinției belgiene în privința ONU și a organismelor sale.

Olivier Chastel a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Laima Liucija Andrikienė şi Paul Rübig.

Întrebarea 7 (Liam Aylward): Consolidarea biodiversității în UE.

Olivier Chastel a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Liam Aylward.

Întrebarea 8 (Mairead McGuinness): Consiliul informal al miniştrilor agriculturii, septembrie 2010.

Olivier Chastel a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Mairead McGuinness, Paul Rübig şi Liam Aylward.

Întrebarea 9 (Ryszard Czarnecki): Perspectivele de aderare la UE ale statelor din Balcani.

Olivier Chastel a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Ryszard Czarnecki.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.00, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

15. Libera circulaţie a lucrătorilor - restricţii temporare care afectează cetăţenii români şi bulgari pe piaţa forţei de muncă din Uniunea Europeană (dezbatere)

Întrebare orală (O-0096/2010) adresată de Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella şi Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Comisiei: Libera circulație a lucrătorilor - restricții temporare care afectează cetățenii români și bulgari pe piața forței de muncă din Uniunea Europeană (B7-0455/2010)

Rovana Plumb a dezvoltat întrebarea orală.

John Dalli (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Ivailo Kalfin, în numele Grupului S&D, Adina-Ioana Vălean, în numele Grupului ALDE, Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFD, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan şi Corina Creţu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly şi Peter Jahr.

A intervenit John Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Produse obţinute din animale clonate în lanţul alimentar (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Produse obţinute din animale clonate în lanţul alimentar

John Dalli (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D, George Lyon, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux şi Kriton Arsenis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira şi Anna Záborská.

A intervenit John Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Sectorul amidonului de cartofi în UE după 2012 (dezbatere)

Întrebare orală (O-0097/2010) adresată de Esther de Lange şi Albert Deß, în numele Grupului PPE, Thijs Berman şi Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Comisiei: Sectorul european al amidonului din cartofi după 2012 (B7-0456/2010)

Esther de Lange şi Thijs Berman au dezvoltat întrebarea orală.

John Dalli (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Peter Jahr, în numele Grupului PPE, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, şi Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger şi Seán Kelly.

Au intervenit: John Dalli şi Esther de Lange.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Proiect de regulament al Comisiei de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - termen: 07/10/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Proiect de regulament al Comisiei de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - termen: 07/10/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Regulament (UE) de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - termen: 09/10/2010)
retrimis fond: JURI

- Regulament (UE) nr. …/.. al Comisei de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile și acumulatorii portabili secundari (reîncărcabili) și auto (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - termen: 17/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de directivă a Comisiei …/…/UE din … de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - termen: 07/10/2010)
retrimis fond: IMCO
aviz: AFET

- Proiect de decizie a Comisiei privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „energie” al sistemului feroviar transeuropean convențional (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - termen: 13/10/2010)
retrimis fond: TRAN

- Proiect de decizie a Comisiei privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „infrastructură” al sistemului feroviar transeuropean convențional (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - termen: 13/10/2010)
retrimis fond: TRAN

- Regulament (UE) al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date geografice (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - termen: 07/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Regulament (UE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 976/2009 în ceea ce privește serviciile de descărcare și serviciile de transformare (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - termen: 07/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei din privind autorizarea și refuzul autorizării anumitor mențiuni de sănătate formulate pentru alimente și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de regulament al Comisiei din de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de decizie a Comisiei privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - termen: 20/10/2010)
retrimis fond: TRAN

- Decizie a Comisiei din […] privind stabilirea criteriilor de utilizare de către navele transportatoare de gaz natural lichefiat a metodelor tehnologice ca alternativă la utilizarea combustibililor marini cu conținut redus de sulf care respectă cerințele articolului 4b din Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - termen: 07/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei din de modificare a anexei X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind lista testelor rapide (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Proiect de decizie a Comisiei de modificare a Deciziilor 2006/920/CE și 2008/231/CE privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și management al traficului” al sistemului feroviar transeuropean convențional și de mare viteză (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - termen: 07/10/2010)
retrimis fond: TRAN

- Decizie a Comisiei de modificare a secţiunii 3 din anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: ITRE

- Proiect de decizie a Comisiei din privind o contribuție financiară din partea Uniunii pentru efectuarea, în statele membre, a unui program coordonat de monitorizare cu privire la prevalența Listeria monocytogenes în anumite produse alimentare gata pentru consum (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - termen: 24/10/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Regulament (UE) privind cerințele pentru omologarea de tip a dispozitivelor de remorcare a autovehiculelor și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - termen: 09/10/2010)
retrimis fond: IMCO

- Proiect de Regulament (UE) nr. .../.. al Comisiei din … privind cerințele de omologare de tip pentru spațiul destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate la autovehicule și remorcile acestora și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - termen: 09/10/2010)
retrimis fond: IMCO

- Proiect de Regulament (UE) nr. .../.. al Comisiei din … privind cerințele pentru omologarea de tip a apărătorilor de roți pentru anumite autovehicule și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - termen: 09/10/2010)
retrimis fond: IMCO

- Proiect de regulament (UE) nr. .../.. al Comisiei din… privind cerințele pentru omologarea de tip a anumitor autovehicule în ceea ce privește dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - termen: 09/10/2010)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul (UE) Nr. …/.. al Comisei din ... privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - termen: 23/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Regulament (UE) NR. …/2010 al Comisei din […] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - termen: 07/10/2010)
retrimis fond: TRAN

- Proiect de regulament al Comisiei din de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 privind nivelurile de toleranță permise pentru etichetarea privind compoziția materiilor prime pentru furaje sau a furajelor combinate menționate la articolul 11 alineatul (5) (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: AGRI
aviz: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei din de modificare a anexei II la Decizia 2009/861/CE privind măsuri tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din Bulgaria (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de directivă ../…/UE A Comisei din […] de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanței active dioxid de carbon la tipul de produs 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de directivă ../…/UE a Comisei din […] de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substanță activă în anexa I la directivă (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de directivă ../…/UE a Comisei din […] de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii spinosadului ca substanță activă în anexa I la directivă (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei din […] privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - termen: 08/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de Regulament (UE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. …/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - termen: 18/11/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea conformității cu cerințele pentru obținerea autorizației de siguranță feroviară (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - termen: 23/10/2010)
retrimis fond: TRAN

- Proiect de regulament al Comisiei privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță feroviară (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - termen: 23/10/2010)
retrimis fond: TRAN

- Regulament (UE) nr. …/.. al Comisei din […] de stabilire a dispozițiilor detaliate pentru aplicarea unei derogări de la obiectivele privind emisiile specifice de CO2, în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - termen: 09/10/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de acequinocil, bentazon, carbendazim, ciflutrin, fenamidon, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazol, protioconazol, tebufenozid și tiofanat-metil din sau de pe anumite produse (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - termen: 24/09/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de directivă a Comisiei din de modificare a anexelor la Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - termen: 10/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de directivă a Comisiei din de modificare a Directivei 2008/84/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - termen: 10/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisiei privind adaptarea la progresul tehnic a anexei III la Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - termen: 14/10/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament (UE) nr. …/.. al Comisei din […] de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista 2012 a variabilelor țintă secundare referitoare la condițiile de locuit (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - termen: 23/10/2010)
retrimis fond: EMPL

- Proiect de regulament al Comisiei din de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - termen: 26/11/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de regulament al Comisiei din de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - termen: 26/11/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de Regulament (UE) al Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Regulamentului (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - termen: 23/10/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Proiect de decizie a Comisiei din de modificare a Deciziei 2003/322/CE cu privire la unele specii de păsări necrofage din Italia și Grecia care pot fi hrănite cu anumite produse secundare de origine animală (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - termen: 30/11/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Directivă a Comisiei din [data] de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - termen: 21/11/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de Regulament (UE) NR. …/.. al Comisei din […] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1055/2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind criteriile de calitate și calitatea raportării statisticilor referitoare la balanța de plăți (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - termen: 03/12/2010)
retrimis fond: INTA
aviz: ECON

- Proiect de decizie a Comisiei de stabilire a formularului tip armonizat pentru rapoarte în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al Consiliului (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - termen: 01/12/2010)
retrimis fond: TRAN


19. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 446.327/OJJE).


20. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.20.

Klaus Welle

Diana Wallis

Secretar General

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate