Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0493/2010

Разисквания :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Гласувания :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0312

Протокол
Четвъртък, 9 септември 2010 г. - Страсбург

5.2. Положението на ромите в Европа (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0492/2010, B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0502/2010, B7-0503/2010 и B7-0504/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0492/2010

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0493/2010

(за замяна на B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0503/2010 и B7-0504/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino и Ивайло Калфин, от името на групата S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Метин Казак, Luigi de Magistris и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE
Hélène Flautre и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides и Jean-Luc Mélenchon, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2010)312)

(Предложението за резолюция B7-0502/2010 отпада.)

Изказвания

- Hannes Swoboda внесе устно изменение за добавяне на нов параграф след параграф 9 (което беше прието);

- Gerard Batten относно поместването на транспаранти в пленарната зала.

Правна информация - Политика за поверителност