Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0493/2010

Rozpravy :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Hlasování :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0312

Zápis
Čtvrtek, 9. září 2010 - Štrasburk

5.2. Situace Romů v Evropě (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0492/2010, B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0502/2010, B7-0503/2010 a B7-0504/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ B7-0492/2010

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0493/2010

(nahrazující B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0503/2010 a B7-0504/2010):

předložen těmito poslanci:

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino a Ivailo Kalfin za skupinu S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE
Hélène Flautre a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides a Jean-Luc Mélenchon za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2010)312)

(Návrh usnesení B7-0502/2010 se nebere v potaz.)

Vystoupení

- Hannes Swoboda předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod za bod 9 (p. n. byl vzat v potaz);

- Gerard Batten k rozvinutí transparentů v jednacím sále.

Právní upozornění - Ochrana soukromí