Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2842(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0493/2010

Arutelud :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Hääletused :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0312

Protokoll
Neljapäev, 9. september 2010 - Strasbourg

5.2. Romide olukord Euroopas (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0492/2010, B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0502/2010, B7-0503/2010 ja B7-0504/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0492/2010

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0493/2010

(asendades B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0503/2010 ja B7-0504/2010):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino ja Ivailo Kalfin fraktsiooni S&D nimel,
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel,
Hélène Flautre ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides ja Jean-Luc Mélenchon fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)312)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0502/2010 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

- Hannes Swoboda tegi suulise muudatusettepaneku lisada lõike 9 järele uus lõige (muudatusettepanek võeti vastu);

- Gerard Batten kõneles plakatite kasutamisest istungisaalis.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika