Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0493/2010

Keskustelut :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Äänestykset :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0312

Pöytäkirja
Torstai 9. syyskuuta 2010 - Strasbourg

5.2. Romanien tilanne Euroopassa (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0492/2010, B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0502/2010, B7-0503/2010 ja B7-0504/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0492/2010

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0493/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0503/2010 ja B7-0504/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino ja Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta
Hélène Flautre ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides ja Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)312)

(Päätöslauselmaesitys B7-0502/2010 raukesi.)

Puheenvuorot:

- Hannes Swoboda esitti suullisen tarkistuksen uuden kohdan sisällyttämiseksi tekstiin 9 kohdan jälkeen (suullinen tarkistus hyväksyttiin);

- Gerard Batten julisteiden esillä pitämisestä istuntosalissa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö