Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0493/2010

Rozpravy :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Hlasovanie :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0312

Zápisnica
Štvrtok, 9. septembra 2010 - Štrasburg

5.2. Situácia rómskeho obyvateľstva v Európe (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0492/2010, B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0502/2010, B7-0503/2010 a B7-0504/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA B7-0492/2010

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0493/2010

(nahrádzajúci B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0503/2010 a B7-0504/2010):

podaný týmito poslancami:

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino a Ivailo Kalfin v mene skupiny S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE
Hélène Flautre a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides a Jean-Luc Mélenchon v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)312)

(Návrh uznesenia B7-0502/2010 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

- Hannes Swoboda predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom je začleniť za odsek 9 nový odsek (návrh bol prijatý);

- Gerard Batten o používaní transparentov v rokovacej sále.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia