Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0493/2010

Debatter :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Omröstningar :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0312

Protokoll
Torsdagen den 9 september 2010 - Strasbourg

5.2. Romernas situation och fri rörlighet i Europeiska unionen (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0492/2010, B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0502/2010, B7-0503/2010 och B7-0504/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0492/2010

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0493/2010

(ersätter B7-0493/2010, B7-0500/2010, B7-0503/2010 och B7-0504/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino och Ivailo Kalfin för S&D-gruppen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen
Hélène Flautre och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides och Jean-Luc Mélenchon för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)312)

(Resolutionsförslag B7-0502/2010 bortföll.)

Inlägg:

- Hannes Swoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag om att införa en ny punkt efter punkt 9 (vilket beaktades),

- Gerard Batten yttrade sig om användningen av banderoller i kammaren.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy