Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2775(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0484/2010

Arutelud :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Hääletused :

PV 09/09/2010 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0314

Protokoll
Neljapäev, 9. september 2010 - Strasbourg

5.4. Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 ja B7-0488/2010.

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0484/2010

(asendades B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 ja B7-0488/2010):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda ja Hans-Gert Pöttering fraktsiooni PPE nimel
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ja Luís Paulo Alves fraktsiooni S&D nimel,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel,
Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou ja Frieda Brepoels fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel,
Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)314)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika