Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2775(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0484/2010

Keskustelut :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Äänestykset :

PV 09/09/2010 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0314

Pöytäkirja
Torstai 9. syyskuuta 2010 - Strasbourg

5.4. Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 ja B7-0488/2010.

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0484/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 ja B7-0488/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda ja Hans-Gert Pöttering PPE-ryhmän puolesta
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ja Luís Paulo Alves S&D-ryhmän puolesta
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta
Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou ja Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta
Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)314)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö