Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2775(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0484/2010

Debatter :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Omröstningar :

PV 09/09/2010 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0314

Protokoll
Torsdagen den 9 september 2010 - Strasbourg

5.4. Situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 och B7-0488/2010.

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0484/2010

(ersätter B7-0484/2010, B7-0485/2010, B7-0486/2010, B7-0487/2010 och B7-0488/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda och Hans-Gert Pöttering för PPE-gruppen
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols och Luís Paulo Alves för S&D-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl och Graham Watson för ALDE-gruppen
Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou och Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen
Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)314)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy