Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 9. september 2010 - Strasbourg

6. Manglen på en gennemsigtig procedure og potentielt anstødeligt indhold i forbindelse med antipiratkopieringsaftalen (ACTA) – Et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder (skriftlige erklæringer)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlig erklæring 0012/2010 indgivet af Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro og Stavros Lambrinidis om manglen på en gennemsigtig procedure og potentielt anstødeligt indhold i forbindelse med antipiratkopieringsaftalen (ACTA) var den 9. september 2010 blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2010)0317) (se bilag 1 i protokollen af 9.9.2010).

Skriftlig erklæring 0020/2010 indgivet af Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo og Antonyia Parvanova om et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder var den 9. september 2010 blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2010)0318) (se bilag 2 i protokollen af 9.9.2010).

Ilda Figueiredo tog ordet vedrørende skriftlig erklæring 0020/2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik