Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2010. gada 9. septembris - Strasbūra

6. Pārredzama procesa trūkums un iespējami apstrīdams saturs saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA) - Eiropas gads pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai (rakstiskas deklarācijas)
Stenogramma

Rakstisko deklarāciju 0012/2010 par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA), kuru iesniedza Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro un Stavros Lambrinidis, 2010. gada 9. septembrī ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, protokolā norādot parakstītāju vārdus (2010. gada 9. septembra protokola 1. pielikuma punkts), publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2010)0317).

Rakstisko deklarāciju 0020/2010 par Eiropas gada vardarbības pret sievietēm apkarošanai noteikšanu, kuru iesniedza Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo un Antonyia Parvanova, 2010. gada 9. septembrī ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, protokolā norādot parakstītāju vārdus (2010. gada 9. septembra protokola 2. pielikuma punkts), publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2010)0318).

Uzstājās Ilda Figueiredo par rakstisko deklarāciju 0020/2010.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika