Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 9. september 2010 - Strasbourg

6. Premajhna preglednost postopka, povezanega s trgovinskim sporazumom proti ponarejanju (ACTA), in morebitna sporna vsebina - Razglasitev evropskega leta boja proti nasilju nad ženskami (pisni izjavi)
Dobesedni zapis

Pisno izjavo 0012/2010 o premajhni preglednosti postopka, povezanega s trgovinskim sporazumom proti ponarejanju (ACTA), in morebitni sporni vsebini, ki so jo vložili poslanci Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro in Stavros Lambrinidis, je do 9. septembra 2010 podpisala večina poslancev Parlamenta in bo zato v skladu s členom 123(3) in (4) poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena v Sprejetih besedilih te seje (P7_TA(2010)0317), imena podpisnikov pa navedena v zapisniku (glej prilogo 1 zapisnika z dne 9.9.2010).

Pisno izjavo 0020/2010 o razglasitvi evropskega leta boja proti nasilju nad ženskami, ki so jo vložili poslanci Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo in Antonyia Parvanova, je do 9. septembra 2010 podpisala večina poslancev Parlamenta in bo zato v skladu s členom 123(3) in (4) poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena v Sprejetih besedilih te seje (P7_TA(2010)0318), imena podpisnikov pa navedena v zapisniku (glej prilogo 2 zapisnika z dne 9.9.2010).

Govorila je Ilda Figueiredo o pisni izjavi 0020/2010.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov