Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Βελτίωση της νομοθεσίας (συζήτηση)
 3.Ταχυδρομικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Βελτίωση της νομοθεσίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
5.3.Μακροπρόθεσμη φροντίδα για τους ηλικιωμένους (ψηφοφορία)
  
5.4.Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (ψηφοφορία)
 6.Έλλειψη διαφανούς διαδικασίας και το δυνητικώς αμφισβητήσιμο περιεχόμενο που αφορά την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης (ACTA) - Θέσπιση ενός ευρωπαϊκού έτους κατά της βίας σε βάρος των γυναικών (γραπτές δηλώσεις)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
10.1.Κένυα: αποτυχημένη σύλληψη του Σουδανού Προέδρου Omar el-Béchir
  
10.2.Ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία, ειδικότερα στην περίπτωση του Haythan Al - Maleh
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Κένυα: αποτυχημένη σύλληψη του Σουδανού Προέδρου Omar el-Béchir (ψηφοφορία)
  
11.2.Ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία, ειδικότερα στην περίπτωση του Haythan Al - Maleh (ψηφοφορία)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Μεταφορές πιστώσεων
 14.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Κατάθεση εγγράφωv
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Έλλειψη διαφανούς διαδικασίας και το δυνητικώς αμφισβητήσιμο περιεχόμενο που αφορά την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης (ACTA) (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Θέσπιση ενός ευρωπαϊκού έτους κατά της βίας σε βάρος των γυναικών (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (9 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (9 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (182 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (195 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (57 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (269 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (484 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (317 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου