Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 września 2010 r. - Strasburg

6. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (00028/2010/LEX - C7-0276/2010 - 2008/0247(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011-2013) (00022/2010/LEX - C7-0274/2010 - 2009/0070(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 683/2008 (00024/2010/LEX - C7-0272/2010 - 2009/0047(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (00037/2010/LEX - C7-0271/2010 - 2008/0211(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (00021/2010/LEX - C7-0269/2010 - 2009/0169(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności