Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 септември 2010 г. - Страсбург

7. Състав на комисиите

По искане на групата Verts/ALE, Парламентът одобрява следното назначаване:

комисия ECON: Philippe Lamberts на мястото на Eva Joly.

Правна информация - Политика за поверителност