Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

7. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας Verts/ALE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή ECON: ο Philippe Lamberts σε αντικατάσταση της Eva Joly.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου