Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 20 september 2010 - Straatsburg

7. Samenstelling commissies

Op verzoek van de Verts/ALE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie ECON: Philippe Lamberts in plaats van Eva Joly.

Juridische mededeling - Privacybeleid