Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 20 septembrie 2010 - Strasbourg

7. Componenţa comisiilor

La cererea Grupului Verts/ALE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Comisia ECON: Philippe Lamberts în locul dnei Eva Joly.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate