Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0036(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0231/2010

Keskustelut :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Äänestykset :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0323

Pöytäkirja
Maanantai 20. syyskuuta 2010 - Strasbourg

17. EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus - Kolmansien maiden kanssa tehdyt yhteisön takaisinottosopimukset *** (keskustelu)
CRE

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä [2009/0036(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Suullinen kysymys (O-0104/2010) Sylvie Guillaume, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Hélène Flautre, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Malika Benarab-Attou komissiolle: Unionin ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt takaisinottosopimukset (B7-0453/2010)

Suullinen kysymys (O-0116/2010) Nathalie Griesbeck ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Yhteisön takaisinottosopimukset kolmansien maiden kanssa (B7-0461/2010)

Csaba Sógor esitteli suosituksen.

Claude Moraes, Hélène Flautre, Rui Tavares ja Nathalie Griesbeck esittelivät suulliset kysymykset.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Gabriele Albertini (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová, Nicole Kiil-Nielsen, Andrew Henry William Brons, Ernst Strasser, Rita Borsellino, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt ja Birgit Sippel.

Puhetta johti Libor ROUČEK
varapuhemies

Andreas Mölzer käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papanikolaou, Franziska Keller, Franz Obermayr, Elena Băsescu ja Harlem Désir.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Csaba Sógor.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö