Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0036(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0231/2010

Debatter :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Omröstningar :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0323

Protokoll
Måndagen den 20 september 2010 - Strasbourg

17. Återtagandeavtal mellan EU och Pakistan - Gemenskapens återtagandeavtal med tredjeländer *** (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd [2009/0036(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Muntlig fråga (O-0104/2010) från Sylvie Guillaume, Claude Moraes för S&D-gruppen, Hélène Flautre, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Malika Benarab-Attou, till kommissionen: EU:s återtagandeavtal med tredjeländer (B7-0453/2010)

Muntlig fråga (O-0116/2010) från Nathalie Griesbeck och Renate Weber för ALDE-gruppen, till kommissionen: Återtagandeavtal med tredjeländer (B7-0461/2010)

Csaba Sógor redogjorde för sin rekommendation.

Claude Moraes, Hélène Flautre, Rui Tavares och Nathalie Griesbeck utvecklade de muntliga frågorna.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Gabriele Albertini (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Manfred Weber för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová, Nicole Kiil-Nielsen, Andrew Henry William Brons, Ernst Strasser, Rita Borsellino, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt och Birgit Sippel.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Andreas Mölzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papanikolaou, Franziska Keller, Franz Obermayr, Elena Băsescu och Harlem Désir.

Talare: Cecilia Malmström och Csaba Sógor.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 21.9.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy