Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2108(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0241/2010

Внесени текстове :

A7-0241/2010

Разисквания :

PV 20/09/2010 - 19
CRE 20/09/2010 - 19

Гласувания :

PV 21/09/2010 - 5.7
CRE 21/09/2010 - 5.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0325

Протокол
Понеделник, 20 септември 2010 г. - Страсбург

19. Законодателство на ЕС за опазване на биологичното разнообразие (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на биологичното разнообразие [2009/2108(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Esther de Lange представи доклада.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Isabella Lövin (докладчик по становището на комисията РECH), Richard Seeber, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Sandrine Bélier, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Bas Eickhout, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Kathleen Van Brempt и Maria Da Graça Carvalho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Bogusław Sonik, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Barbara Matera, Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Wojciechowski, Angelika Werthmann и Oreste Rossi.

Изказаха се: Karel De Gucht и Esther de Lange.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 21.9.2010.

Правна информация - Политика за поверителност