Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2108(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0241/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0241/2010

Keskustelut :

PV 20/09/2010 - 19
CRE 20/09/2010 - 19

Äänestykset :

PV 21/09/2010 - 5.7
CRE 21/09/2010 - 5.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0325

Pöytäkirja
Maanantai 20. syyskuuta 2010 - Strasbourg

19. Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EU:n lainsäädäntö (keskustelu)
CRE

Mietintö biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta [2009/2108(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Esther de Lange esitteli laatimansa mietinnön.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Isabella Lövin (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Sandrine Bélier Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Bas Eickhout, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Kathleen Van Brempt ja Maria Da Graça Carvalho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Bogusław Sonik, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Barbara Matera, Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Wojciechowski, Angelika Werthmann ja Oreste Rossi.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja Esther de Lange.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö