Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2108(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0241/2010

Ingivna texter :

A7-0241/2010

Debatter :

PV 20/09/2010 - 19
CRE 20/09/2010 - 19

Omröstningar :

PV 21/09/2010 - 5.7
CRE 21/09/2010 - 5.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0325

Protokoll
Måndagen den 20 september 2010 - Strasbourg

19. EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (debatt)
CRE

Betänkande om tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald [2009/2108(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Esther de Lange redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Isabella Lövin (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Richard Seeber för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Bas Eickhout, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Kathleen Van Brempt och Maria Da Graça Carvalho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Bogusław Sonik, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Barbara Matera, Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Wojciechowski, Angelika Werthmann och Oreste Rossi.

Talare: Karel De Gucht och Esther de Lange.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 21.9.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy