Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2151(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0227/2010

Ingivna texter :

A7-0227/2010

Debatter :

PV 20/09/2010 - 23
CRE 20/09/2010 - 23

Omröstningar :

PV 21/09/2010 - 5.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0326

Protokoll
Måndagen den 20 september 2010 - Strasbourg

23. Förebyggande av katastrofer (kortfattad redogörelse)
CRE

Betänkande om kommissionens meddelande: En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer [2009/2151(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: João Ferreira (A7-0227/2010)

João Ferreira redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria do Céu Patrão Neves, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr och Antigoni Papadopoulou.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 21.9.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy