Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 20. září 2010 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.In memoriam
 3.Sdělení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 7.Členství ve výborech
 8.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 9.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 10.Petice
 11.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 12.Texty dohod dodané Radou
 13.Převody prostředků
 14.Předložení dokumentů
 15.Plán práce
 16.Vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví ***I (rozprava)
 17.Dohoda mezi ES a Pákistánem o zpětném přebírání osob – Dohody Společenství se třetími zeměmi o zpětném přebírání osob *** (rozprava)
 18.Obchodní a hospodářské vztahy s Tureckem (rozprava)
 19.Právní předpisy EU zaměřené na zachování biologické rozmanitosti (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod (krátké přednesení)
 22.Dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu (krátké přednesení)
 23.Prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (krátké přednesení)
 24.Snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích (krátké přednesení)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (147 kb) Prezenční listina (56 kb) 
 
Zápis (124 kb) Prezenční listina (23 kb) 
 
Zápis (214 kb) Prezenční listina (63 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí