Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 20. september 2010 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Meddelelse fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 7.Udvalgenes sammensætning
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 10.Andragender
 11.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Modtagne dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart ***I (forhandling)
 17.Aftale om tilbagetagelse mellem EF og Pakistan - Fællesskabets tilbagetagelsesaftaler med tredjelande *** (forhandling)
 18.Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet (forhandling)
 19.EU-lovgivning om bevarelse af biodiversitet (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel (kortfattet forelæggelse)
 22.Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (kortfattet forelæggelse)
 23.Forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (kortfattet forelæggelse)
 24.Fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (144 kb) Deltagerliste (56 kb) 
 
Protokol (126 kb) Deltagerliste (23 kb) 
 
Protokol (214 kb) Deltagerliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik