Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 20 września 2010 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 7.Skład komisji
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 10.Petycje
 11.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 12.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 13.Przesunięcie środków
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im ***I (debata)
 17.Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Pakistanem - Wspólnotowe umowy o readmisji z krajami trzecimi *** (debata)
 18.Stosunki handlowe i gospodarcze z Turcją (debata)
 19.Przepisy UE mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Pełne ukształtowanie rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym (krótkie przedstawienie)
 22.Egzekwowanie praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (krótkie przedstawienie)
 23.Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka (krótkie przedstawienie)
 24.Zmniejszanie ubóstwa i tworzenie miejsc pracy w krajach rozwijających się (krótkie przedstawienie)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (145 kb) Lista obecności (56 kb) 
 
Protokół (130 kb) Lista obecności (23 kb) 
 
Protokół (219 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności