Index 
Jegyzőkönyv
PDF 236kWORD 130k
2010. szeptember 20., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Megemlékezés
 3.Az elnök közleménye
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 7.A bizottságok tagjai
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 10.Petíciók
 11.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 12.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 13.Előirányzatok átcsoportosítása
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Ügyrend
 16.A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése ***I (vita)
 17.Az EK és Pakisztán közötti, visszafogadásról szóló megállapodás – Közösségi visszafogadási megállapodások kötése harmadik országokkal *** (vita)
 18.Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Törökországgal (vita)
 19.A biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok (vita)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.Az e-kereskedelmi belső piac kialakítása (rövid ismertetés)
 22.A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítése (rövid ismertetés)
 23.Természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzése (rövid ismertetés)
 24.A szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban (rövid ismertetés)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2010 - 2011

2010. szeptember 20–23-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

2010. SZEPTEMBER 20., HÉTFŐ

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Megemlékezés

Az elnök a Parlament nevében kegyelettel adózik Egon A. Klepsch emlékének, aki 1992 és 1994 között volt az Európai Parlament elnöke.

A Parlament egyperces csendet tart.


3. Az elnök közleménye

Az elnök tájékoztat a csütörtökre tervezett sztrájk lehetséges következményeiről.

Felszólal: John Bufton és Francesco Enrico Speroni.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

Felszólal: Bruno Gollnisch, az eljárái szabályzat 172. és 151. cikke alapján, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a romák európai helyzetéről szóló állásfoglalásra irányuló indítványról (RC-B7-0493/2010) (2010.9.9-i jegyzőkönyv, 5.2. pont) nem név szerinti szavaztak, és személyes észrevételt tesz a témáról a Jean-Pierre Audy és Véronique Mathieu által elmondottakat követően.


5. A Parlament tagjai

Az illetékes magyar hatóságok bejelentették Bagó Zoltán kinevezését Győri Enikő helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2010. szeptember 12.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Bagó Zoltán elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


6. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (00028/2010/LEX - C7-0276/2010 - 2008/0247(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011-2013) (00022/2010/LEX - C7-0274/2010 - 2009/0070(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK rendelet módosításáról (00024/2010/LEX - C7-0272/2010 - 2009/0047(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (00037/2010/LEX - C7-0271/2010 - 2008/0211(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Uniónak a több tagállam által indított közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési programban (BONUS) való részvételéről (00021/2010/LEX - C7-0269/2010 - 2009/0169(COD)).


7. A bizottságok tagjai

A Verts/ALE képviselőcsoport kérésére a Parlament ratifikálja a következő kinevezést:

ECON bizottság: Eva Joly helyére Philippe Lamberts.


8. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-0116/2010) felteszi: Nathalie Griesbeck és Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Harmadik országokkal kötendő közösségi visszafogadási megállapodások (B7-0461/2010),

- (O-0127/2010) felteszi: Peter Liese, Mathieu Grosch, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Chris Davies, Holger Krahmer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A légi közlekedés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek Közösségen belüli kereskedelmi rendszerében (B7-0463/2010),

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke):

- Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen és Alojz Peterle, a végbélrák elleni küzdelemről az Európai Unióban (0068/2010),

- Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz és Barbara Lochbihler, a koszovói roma kisebbség védelméről (0069/2010),

- Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi és Helga Trüpel, az UNESCO világörökségi helyszínek védelmére és megőrzésére vonatkozó intézkedésekről (0070/2010),

- Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen és Daciana Octavia Sârbu, a cápauszony leválasztására vonatkozó európai uniós tilalom szigorításának támogatásáról (0071/2010),

- Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon és Raül Romeva i Rueda, a zaklatás elleni küzdelemről (0072/2010).


9. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 és 44/2010. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az eljárási szabályzat 123. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


10. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2010. szeptember 14.

Fernando Sferratore (0939/2010); (titkos név) (0940/2010); (titkos név) (0941/2010); Mario Capobianco (0942/2010); Karim Fani (0943/2010); Kenia Caridad Torres Álvarez (0944/2010); Thierry Lambin (0945/2010); Josep Carreras (0946/2010); Alma Daporta (0947/2010); Lazzaro Lenza (0948/2010); Gutiérrez Graciano Paramio (0949/2010); Daniel Pérez Luque (0950/2010); María Esther Felices García (0951/2010); Manuel Muñoz Pino (0952/2010); Alain Collinot (0953/2010); (titkos név) (0954/2010); (titkos név) (0955/2010); Andreas Karanikolas (0956/2010); Barbara Recanati (Studio Legale Avv. Barbara Recanati) (0957/2010); Minodora Cliveti (0958/2010); Sylvie, Euridyce, Vangjel Leka-Hasa (0959/2010); Hans Rüffer (2 aláírás) (0960/2010); Maria Karagiannaki (0961/2010); Josef Stopar (0962/2010); Giuseppe Mercurio (0963/2010); (titkos név) (0964/2010); Stavroula Kollia (0965/2010); Roswitha Ott (0966/2010).

2010. szeptember 15.

Adrian Saica (0967/2010); Wolfgang Bach (0968/2010); Petra Riemer (0969/2010); Rodney Beckett (2 aláírás) (0970/2010); Manfred Reich (2 aláírás) (0971/2010); Norbert Reymann (Fernfahrer Freunde) (0972/2010); Luiza Fabrowska (Italian Food, Sp. z o. o.) (0973/2010); Robin Stege (0974/2010); Klaus Raith (0975/2010); Marcus Tielscher (0976/2010); Guy Gerome (0977/2010); Jens Hermann Mohr (0978/2010); Waltraud Jossah (Fernfahrer Freunde) (0979/2010); (titkos név) (0980/2010); Daniela Czekalla (Verbraucherzentrale Bayern e.V.) (0981/2010); (titkos név) (0982/2010); Mark Davis (0983/2010); Daniel Atanasov (0984/2010); Zita Gede (0985/2010); Dariusz Kaminski (0986/2010); Stephan Helbig (0987/2010); (titkos név) (0988/2010); (titkos név) (0989/2010); (titkos név) (0990/2010); Plamen Guerguiev (0991/2010); Sabine Kurjo McNeill (0992/2010); Plamen Guerguiev (0993/2010); Jivko Jelev (0994/2010); Jan Kristensen (0995/2010); Salvatore Dario Foria (0996/2010); Daniela Filimon (S.C. Elcon s.r.l.) (0997/2010); Frank Tintrup („The Munich Circle”) (21 aláírás) (0998/2010); (titkos név) (3 aláírás) (0999/2010); Wolfgang Herbert Koch (1000/2010); Kilian Schwenninger (1001/2010); Hans Joachim Sawczuk (Spedition Greif GmbH) (1002/2010); Roberto Bouwels (1003/2010); Wilhelm Breitscheidt (1004/2010); Waldemar Scheyhing (Burgerinitiative Mobilfunkmast Nussdorf) (3 aláírás) (1005/2010); Erwin Spiekermann (1006/2010); Barbara Froschauser (1007/2010).


11. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2010. májusi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


12. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát továbbította:

- megállapodás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya között a polgári légiközlekedés biztonságáról.


13. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 36/2010. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 – 2010/2131(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 40/2010. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 – 2010/2132(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 49/2010. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0044/2010 - C7-0255/2010 – 2010/2194(GBD)).


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2011-es pénzügyi évre: A Tanács 2010. augusztus 12-i álláspontja (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 5. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2010. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2010. szeptember 13-i álláspontja (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- 7. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2010. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2010. szeptember 13-i álláspontja (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2010. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2010. szeptember 13-i álláspontja (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

FEMM, AFCO, DEVE, AFET, ENVI, JURI, CONT, INTA

- 3. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2010. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2010. szeptember 13-i álláspontja (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának az EU intézményei és szervei munkaerő-felvételi politikájáról szóló 2. cikke végrehajtásáról (2009/2239(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0012/2010)

- ***I Második jelentés a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)) - FEMM bizottság - Előadó: Edite Estrela (A7-0032/2010)

- ***I Jelentés a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0363 - C7-0097/2009 - 2009/0108(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

- ***I Jelentés a 2001/83/EK irányelv azonosság, előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított gyógyszerek legális ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Marisa Matias (A7-0148/2010)

- ***I Jelentés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Linda Mcavan (A7-0153/2010)

- ***I Jelentés az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Linda Mcavan (A7-0159/2010)

- ***I Jelentés az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0207 - C7-0040/2009 - 2009/0064(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

- ***I Jelentés az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A7-0184/2010)

- ***I Jelentés a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD)) - AFET bizottság (A7-0188/2010)

- Jelentés a szegénység csökkentéséről és a munkahelyteremtésről a fejlődő országokban: a követendő út (2009/2171(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

- ***I Jelentés a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0611 - C7-0259/2009 - 2009/0170(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

- ***I Jelentés egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról (COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Jill Evans (A7-0196/2010)

- ***I Jelentés a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Brian Simpson (A7-0217/2010)

- Jelentés az e-kereskedelmi belső piac kialakításáról (2010/2012(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

- Jelentés a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról szóló bizottsági közleményről (2009/2151(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: João Ferreira (A7-0227/2010)

- Ajánlás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásról szóló megállapodásnak az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0106 - C7-0264/2009 - 2009/0036(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

- Jelentés a Törökországgal fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról (2009/2200(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Metin Kazak (A7-0238/2010)

- ***I Jelentés a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0267 - C7-0036/2009 - 2009/0076(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Christa Klaß (A7-0239/2010)

- Jelentés a biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok végrehajtásáról (2009/2108(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Esther De Lange (A7-0241/2010)

- ***I Jelentés az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0243/2010)

- * Jelentés a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

- Időközi jelentés a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A7-0248/2010)

- Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: László Surján (A7-0249/2010)

- Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: László Surján (A7-0250/2010)

3) a képviselők

3.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 116. cikke) (B7-0462/2010):

- a Tanácshoz:
Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Harkin Marian, Zwiefka Tadeusz, Ţicău Silvia-Adriana, Kelly Seán, Schmidt Olle, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Higgins Jim, Aylward Liam, Kelly Alan, Andrikienė Laima Liucija, Howitt Richard, Angourakis Charalampos, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

- a Bizottsághoz:
Blinkevičiūtė Vilija, Harkin Marian, Siekierski Czesław Adam, Tarabella Marc, Ţicău Silvia-Adriana, Chountis Nikolaos, Iacolino Salvatore, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papastamkos Georgios, Paleckis Justas Vincas, Andrikienė Laima Liucija, Van Brempt Kathleen, Tsoukalas Ioannis A., Papanikolaou Georgios, Gallagher Pat the Cope, Kelly Seán, Higgins Jim, Aylward Liam, Ludford Sarah, Merkies Judith A., Kelly Alan, Posselt Bernd, Crowley Brian, Howitt Richard, McGuinness Mairead, Zwiefka Tadeusz, Jensen Anne E., Angourakis Charalampos, Martin David, Hadjigeorgiou Takis, Szymański Konrad, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard.

3.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Sebastian Valentin Bodu. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Vámügynökség létrehozásáról (B7-0530/2010)

utalva:

illetékes :

IMCO

- Alain Cadec. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Atlanti ívre vonatkozó európai stratégiáról (B7-0531/2010)

utalva:

illetékes :

REGI

vélemény :

ENVI


15. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2010. szeptemberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 446.632/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy Marielle Gallo jelentésének rövid ismertetését töröljék a napirendből (a PDOJ 46. pontja).

Felszólal: Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Marielle Gallo (előadó) a kérelem ellen és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kérelem mellett.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (117 mellette, 185 ellene, 4 tartózkodás).

Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy „Az emberi jogok és az igazságszolgáltatás kudarca a Kongói Demokratikus Köztársaságban” című állásfoglalási indítványról szóló szavazást (a PDOJ 73. pontja) halasszák el.

Felszólal: Philip Bradbourn, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kérelem mellett, és Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (158 mellette, 127 ellene, 11 tartózkodás).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal: Joseph Daul.


16. A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése ***I (vita)

Jelentés a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2009/0170(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

Christine De Veyrac előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jörg Leichtfried, a Christine De Veyrac felszólalásakor az ülésteremben tapasztalható alapzajról.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Werner Kuhn, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brian Simpson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Luis de Grandes Pascual, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner, Marian-Jean Marinescu, Jim Higgins és Artur Zasada.

ELNÖKÖL: Silvana KOCH-MEHRIN
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gabriel Mato Adrover, Jörg Leichtfried, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Silvia-Adriana Ţicău és Jelko Kacin.

Felszólal: Cecilia Malmström és Christine De Veyrac.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.21-i jegyzőkönyv 5.3. pont .


17. Az EK és Pakisztán közötti, visszafogadásról szóló megállapodás – Közösségi visszafogadási megállapodások kötése harmadik országokkal *** (vita)

Ajánlás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásról szóló megállapodásnak az Európai Unió és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2009/0036(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0104/2010) felteszi: Sylvie Guillaume, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Malika Benarab-Attou, a Bizottsághoz: Harmadik országokkal kötendő közösségi visszafogadási megállapodások (B7-0453/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0116/2010) felteszi: Nathalie Griesbeck és Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Harmadik országokkal kötendő közösségi visszafogadási megállapodások (B7-0461/2010)

Csaba Sógor ismerteti ajánlását.

Claude Moraes, Hélène Flautre, Rui Tavares és Nathalie Griesbeck kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésekre

Felszólal: Gabriele Albertini (az AFET bizottság véleményének előadója), Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová, Nicole Kiil-Nielsen, Andrew Henry William Brons, Ernst Strasser, Rita Borsellino, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt és Birgit Sippel.

ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

Felszólal: Andreas Mölzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Papanikolaou, Franziska Keller, Franz Obermayr, Elena Băsescu és Harlem Désir.

Felszólal: Cecilia Malmström és Csaba Sógor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.21-i jegyzőkönyv 5.5. pont .


18. Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Törökországgal (vita)

Jelentés a Törökországgal fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról [2009/2200(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Metin Kazak (A7-0238/2010)

Metin Kazak előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francesca Balzani, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Laurence J.A.J. Stassen, független, Ria Oomen-Ruijten, Kader Arif, aki válaszol William (The Earl of) Dartmouth „kék kártyás” kérdésére is, Anneli Jäätteenmäki, Niki Tzavela, Georgios Papastamkos, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Jarosław Leszek Wałęsa, Mara Bizzotto és Elisabeth Köstinger.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Ioan Mircea Paşcu, Oreste Rossi, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou és Georgios Koumoutsakos.

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

Felszólal: Karel De Gucht és Metin Kazak.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.21-i jegyzőkönyv 5.6. pont .


19. A biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok (vita)

Jelentés a biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok végrehajtásáról [2009/2108(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Esther de Lange előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Isabella Lövin (a PECH bizottság véleményének előadója), Richard Seeber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sandrine Bélier, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Bas Eickhout, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Kathleen Van Brempt és Maria Da Graça Carvalho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Bogusław Sonik, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Barbara Matera, Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Wojciechowski, Angelika Werthmann és Oreste Rossi.

Felszólal: Karel De Gucht és Esther de Lange.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.21-i jegyzőkönyv 5.7. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Carlos José Iturgaiz Angulo, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Silvia-Adriana Ţicău, Antonyia Parvanova, Catherine Grèze, Miguel Portas, Krisztina Morvai, Nuno Teixeira, Alan Kelly, Jelko Kacin, Søren Bo Søndergaard, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Kyriacos Triantaphyllides, Nuno Melo, George Sabin Cutaş, Tanja Fajon, Gabriel Mato Adrover, Rovana Plumb, András Gyürk, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Petru Constantin Luhan és Maria do Céu Patrão Neves.


21. Az e-kereskedelmi belső piac kialakítása (rövid ismertetés)

Jelentés az e-kereskedelmi belső piac kialakításáról [2010/2012(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

Pablo Arias Echeverría rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška és Seán Kelly.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2010.9.21-i jegyzőkönyv 5.2. pont .


22. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítése (rövid ismertetés)

Jelentés a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítéséről [2009/2178(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

Marielle Gallo rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Piotr Borys, Ioan Enciu, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser, Paul Rübig, Christian Engström, Peter Jahr és Zuzana Roithová.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2010.9.21-i jegyzőkönyv 5.13. pont .


23. Természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzése (rövid ismertetés)

Jelentés a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról szóló bizottsági közleményről [2009/2151(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: João Ferreira (A7-0227/2010)

João Ferreira rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria do Céu Patrão Neves, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr és Antigoni Papadopoulou.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2010.9.21-i jegyzőkönyv 5.8. pont .


24. A szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban (rövid ismertetés)

Jelentés a szegénység csökkentéséről és a munkahelyteremtésről a fejlődő országokban: a követendő út [2009/2171(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

Eleni Theocharous rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Peter Jahr, Miroslav Mikolášik és João Ferreira.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2010.9.21-i jegyzőkönyv 5.9. pont .


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 446.632/OJMA).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00 órakor berekesztik.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat