Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0108(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0112/2010

Předložené texty :

A7-0112/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Hlasování :

PV 21/09/2010 - 5.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0322

Zápis
Úterý, 21. září 2010 - Štrasburk

3. Zabezpečení dodávek plynu ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES [2009/0108(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Bogusław Sonik (navrhovatel výboru ENVI), Sandra Kalniete (navrhovatelka výboru IMCO) a Jacek Saryusz-Wolski (navrhovatel výboru AFET), Herbert Reul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Béla Kovács nezařazený, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a George Sabin Cutaş.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola a Zigmantas Balčytis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu a Niki Tzavela.

Vystoupil Günther Oettinger.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 21.9.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí