Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0108(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0112/2010

Esitatud tekstid :

A7-0112/2010

Arutelud :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Hääletused :

PV 21/09/2010 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0322

Protokoll
Teisipäev, 21. september 2010 - Strasbourg

3. Gaasivarustuse kindlus ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/67/EÜ [2009/0108(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bogusław Sonik (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Sandra Kalniete (IMCO komisjoni arvamuse koostaja) ja Jacek Saryusz-Wolski (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Adina-Ioana Vălean fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, Béla Kovács (fraktsioonilise kuuluvuseta), Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ja George Sabin Cutaş.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola ja Zigmantas Balčytis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu ja Niki Tzavela.

Sõna võttis Günther Oettinger.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.9.2010protokoll punkt 5.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika