Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0108(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0112/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0112/2010

Viták :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Szavazatok :

PV 21/09/2010 - 5.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0322

Jegyzőkönyv
2010. szeptember 21., Kedd - Strasbourg

3. A gázellátás biztonsága ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2009/0108(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bogusław Sonik (az ENVI bizottság véleményének előadója), Sandra Kalniete (az IMCO bizottság véleményének előadója) és Jacek Saryusz-Wolski (az AFET bizottság véleményének előadója), Herbert Reul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Béla Kovács, független, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz és George Sabin Cutaş.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola és Zigmantas Balčytis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu és Niki Tzavela.

Felszólal: Günther Oettinger.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.21-i jegyzőkönyv 5.4. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat