Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0108(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0112/2010

Pateikti tekstai :

A7-0112/2010

Debatai :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Balsavimas :

PV 21/09/2010 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0322

Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 21 d. - Strasbūras

3. Dujų tiekimo saugumas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB [2009/0108(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010).

Alejo Vidal-Quadras pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bogusław Sonik (ENVI komiteto nuomonės referentas), Sandra Kalniete (IMCO komiteto nuomonės referentė) ir Jacek Saryusz-Wolski (AFET komiteto nuomonės referentas), Herbert Reul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Adina-Ioana Vălean ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Béla Kovács, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ir George Sabin Cutaş.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola ir Zigmantas Balčytis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu ir Niki Tzavela.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 21.9.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika