Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0108(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0112/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0112/2010

Debates :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Balsojumi :

PV 21/09/2010 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0322

Protokols
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra

3. Gāzes piegādes drošība ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu [2009/0108(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010).

Alejo Vidal-Quadras iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bogusław Sonik (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Sandra Kalniete (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja) un Jacek Saryusz-Wolski (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Herbert Reul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Adina-Ioana Vălean ALDE grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Béla Kovács, pie grupām nepiederošs deputāts, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz un George Sabin Cutaş.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola un Zigmantas Balčytis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu un Niki Tzavela.

Uzstājās Günther Oettinger.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010 gada 21. septembrī.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika