Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0108(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0112/2010

Texte depuse :

A7-0112/2010

Dezbateri :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Voturi :

PV 21/09/2010 - 5.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0322

Proces-verbal
Marţi, 21 septembrie 2010 - Strasbourg

3. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE [2009/0108(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras şi-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bogusław Sonik (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Sandra Kalniete (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO) şi Jacek Saryusz-Wolski (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Herbert Reul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Adina-Ioana Vălean, în numele Grupului ALDE, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Béla Kovács, neafiliat, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz şi George Sabin Cutaş.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola şi Zigmantas Balčytis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu şi Niki Tzavela.

A intervenit Günther Oettinger.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 21.9.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate