Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 21. september 2010 - Strasbourg

4. Topmøde mellem EU og Kina den 6. oktober 2010 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Topmøde mellem EU og Kina den 6. oktober 2010

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ioannis Kasoulides for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Lucas Hartong, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi og Victor Boştinaru.

Talere: Reinhard Bütikofer og Elmar Brok om Rådets fravær.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová og Ioan Mircea Paşcu.

Formanden gjorde opmærksom på, at Karel De Gucht tog ordet på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Karel De Gucht tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik