Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 21. september 2010 - Strasbourg

4. ELi-Hiina tippkohtumine 6. oktoobril 2010 (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi-Hiina tippkohtumine 6. oktoobril 2010

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE nimel, Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Henri Weber, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Joe Higgins, Daniel Caspary, Emilio Menéndez del Valle, Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Derek Vaughan, Elmar Brok, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi ja Victor Boştinaru.

Sõna võtsid Reinhard Bütikofer ja Elmar Brok nõukogu puudumise kohta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Charles Tannock, Roberta Angelilli, Enrique Guerrero Salom, Rachida Dati, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Monika Flašíková Beňová, Helga Trüpel, Seán Kelly, Olga Sehnalová ja Ioan Mircea Paşcu.

Istungi juhataja andis teada, et Karel De Gucht võtab sõna Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika